Web para 17º Ribeira Sacra

O 17º Ribeira Sacra é un festival de música moi especial e moi coidado, é un deses festivais nos que o público disfruta de cada minuto. Para nós foi un gran reto facermos unha web que cumplise coas espectativas da marca, pero coido que demos co xeito de facelo…

 

17º Ribeira Sacra Festival

17º Ribeira Sacra Festival

17º Ribeira Sacra Festival

17º Ribeira Sacra Festival

17º Ribeira Sacra Festival